دستگاه چاله کن CQ201-44F-5

دستگاه چاله کن LION CQ201-44F-5

 • موتور : 1E44F-5 دو زمانه
 • حجم موتور : 52cc
 • توان موتور : 2.3hp
 • سیستم انتقال قدرت : گیربکسی
 • قطر کار مته : 100، 200 و 300 میلی متر ( بصورت انتخابی)
 • وزن بدون مته : 10kg

دستگاه چاله کن CQ201-48F

دستگاه چاله کن LION CQ201-48F

 • موتور : 1E44F-5 دو زمانه
 • حجم موتور : 68cc
 • توان موتور : 2.3hp
 • سیستم انتقال قدرت : گیربکسی
 • قطر کار مته : 100، 200 و 300 میلی متر ( بصورت انتخابی)
 • وزن بدون مته : 10kg