چگونه از کوپن های تخفیف استفاده کنیم؟

1- محصول خود را انتخاب کرده در این صفحه به سبد خرید بروید.

2- در قسمت کوپن کد مورد نظر که اعلام شده را وارد میکنید و دکمه اعمال کپن را بزنید.

لیست تخفیفات

تیلر

کد تخفیف: tiler
5 درصد

جهت بهرمندی از  5  درصد تخفیف در تمامی تیلر ها

تا پایان 15 اسفندماه فرصت دارید جهت استفاده تخفیف ها

این تخفیف ها فقط برای خرید اینترنتی میباشد

اره

کد تخفیف: are
5 درصد

جهت بهرمندی از  5  درصد تخفیف در تمامی اره  ها

تا پایان 15 اسفندماه فرصت دارید جهت استفاده تخفیف ها

این تخفیف ها فقط برای خرید اینترنتی میباشد

موتور

کد تخفیف: motor
4 درصد

جهت بهرمندی از  4  درصد تخفیف در تمامی موتور ها

تا پایان 15 اسفندماه فرصت دارید جهت استفاده تخفیف ها

این تخفیف ها فقط برای خرید اینترنتی میباشد

چمن زن

کد تخفیف: chaman zan
6 درصد

جهت بهرمندی از 6 درصد تخفیف در تمامی چمن زن ها

تا پایان 15 اسفندماه فرصت دارید جهت استفاده تخفیف ها

این تخفیف ها فقط برای خرید اینترنتی میباشد

علف تراش

کد تخفیف: alaf tarash
7 درصد

جهت بهرمندی از 7 درصد تخفیف در تمامی علف تراش ها

تا پایان 15 اسفندماه فرصت دارید جهت استفاده تخفیف ها

این تخفیف ها فقط برای خرید اینترنتی میباشد